<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1648852&amp;fmt=gif">

VNSG focusgroepen Enterprise Asset Management (EAM), Analytics (ANL) en Data Management (DM) hebben dit jaar het initiatief genomen om als Special Interest Group (SIG) een gezamenlijk themamiddag te organiseren op dinsdagmiddag 13 september op de High Tech Campus in Eindhoven.  

 Tijdens dit event worden verschillende data (DM) invalshoeken van het service- en onderhoudsproces (EAM) belicht en wordt geprobeerd inzichten te verschaffen met analytics (ANL). We proberen antwoord te geven op vaak terugkomende vragen uit de dagelijkse praktijk:

  • Besteed ik voldoende tijd om onze data op orde krijgen?  
  • Hoe krijg ik zicht op de datakwaliteit, en kan ik vroegtijdig signaleren om te acteren?
  • Benut ik onze data op de juiste manier? Kan een datamodel hierbij helpen? 
  • Kan ik waarde creëren uit mijn service- en onderhoudsdata? 
  • Heb ik inzicht in de kosten van data die niet op orde is? 
  • Hoe zorg ik ervoor dat mijn data terecht komt bij de juiste gebruiker?  
  • Is gegevens-/data-democratisering de oplossing?

Waarom moet je bij dit event aanwezig zijn?
Na alle COVID-beperkingen wordt dit het eerste event na jaren waar VNSG-leden in service & onderhoud elkaar weer fysiek gaan treffen. Het event zal zoveel als mogelijk interactieve aspecten bevatten om de dynamiek en elkaars zienswijze zo goed als mogelijk aan bod te laten komen. Natuurlijk is er gelegenheid om bij te praten tijdens én na de formele afsluiting van de themamiddag.

Themamiddag Better together - Data als basis voor service en onderhoud

 

Geen VNSG-lid, maar wel interesse? 
De VNSG biedt geïnteresseerden uit het Enterprise Asset & Masterdata Management en Analytics vakgebied de gelegenheid kennis te maken met de activiteiten die een SAP-gebruikersvereniging organiseert voor haar leden. Geen VNSG-lid, maar je bent wel geïnteresseerd? Dan kun je je eenmalig kosteloos aanmelden voor deze themamiddag. Een aparte deelnamebevestiging per e-mail volgt op de registratie.


Programma
12.00 uur - Lunch 
Eerste moment om elkaar weer te zien en spreken

13.00 uur - Opening
Welkom en introductie

Plenaire opening & keynote Digital, Connected & Subscription Economy: Updated customer expectations from their experience
Spreker: Srikanth Akkiraju, Head of SaaS Factory Backbone Pillar & Head of Solutions & Software IT Platform - Philips

13.30 uur - Keynote Data als basis voor onderhoud
Datakwaliteit is zeer belangrijk in het maintenance proces. Data is een bepalende factor voor succesvolle uitkosten in het maintenance domein. Maar in een wereld die steeds sneller gaat en waar meer met partners wordt samengewerkt worden er misschien wel nieuwe eisen gesteld, of beter zijn er misschien wel betere kansen. Betere kansen om te komen tot een verder gaande professionalisering van het werkterrein. Ook de technologische ontwikkelingen vanuit analytics dragen hier aan bij.

Sprekers: Mark Roepers, Business Architect EAM, Niels van der Kam, Business Architect Analytics & Ismail Vurel, Business Architect Data Management - SAP

14.10 - 14.40 Parallelle sessies 

 

Intelligente onderhoudsprocessen door real-time reporting in S/4HANA
Jeremy Baars en Michael Tiemens - Deloitte & Joost Jonkers - Royal Swinkels Family Brewers:

In deze sessie gaan we in op de Intelligente Brouwerij S/4HANA implementatie bij Swinkels, leggen uit hoe de onderhoudsorganisatie nu en in de toekomst steeds intelligenter zal worden en hoe men daarbij slim gebruik maakt van analytics.


Magnus / Dimensys Process & IT Consulting

Meer informatie volgt.

SAP power designer


Tips en tricks voor SAP Powerdesigner

14.40 - 15.10 Koffiepauze
15.15 - 15.45 Parallelle sessies


Ideo B.V.


rond Consulting

 

SAP experts sessie

Niels van Dam, Mark Roepers & Ismail Vurel - SAP NL

In deze sessie gaan we in op de Intelligente Brouwerij S/4HANA implementatie bij Swinkels, leggen uit hoe de onderhoudsorganisatie nu en in de toekomst steeds intelligenter zal worden en hoe men daarbij slim gebruik maakt van analytics.

15.50 - 16.20 Parallelle sessies

Prestatie gestuurd onderhoud door middel van een Live Operationeel Dashboard!
Satish Garib & Jeroen Groenouwe - Rizing B.V.

Om als organisatie de prestaties te kunnen verbeteren, is het essentieel om veranderingen in de manier van werken op werkvloerniveau teweeg te brengen. Vaak komen veel verbeterinitiatieven nooit op de werkvloer en verandert er eigenlijk niets. Het transparant maken van de transactionele data door deze visueel te maken is een belangrijke manier om verbeteracties te initiëren, de prestaties te verhogen door middel van de effecten van deze acties aan te tonen.

Van FischerTechnik naar Data Strategie (tastbare theorie)
Luuk Mathot & Maurice Vankan - newITera

Key focus van de presentatie zal niet liggen bij de standaard opsomming van de Industry 4.0 elementen maar richt zich juist op waar de kracht van newITera ligt, de integratie.

Integratie en migratie van systemen, integratie van systemen en dus nieuwe werkwijze in de organisatie (change management) en de end-to-end aanpak die wij bieden. We maken het concreet, zijn realistisch en schetsen geen theoretisch ideaal plaatje. We maken de theorie tastbaar.

EAM, ANL & DM discussie 
Meer informatie volgt.

Parallel programma  
Ervaringen en vraagstukken omtrent datamanagement en analytics in onderhoud- en serviceprocessen staan centraal in dit blok  

VNSG Pitch van de Dag 
Aanwezige vakpartners krijgen de gelegenheid om hun zienswijze op de toekomst te presenteren in een korte sessie van max 8 minuten. Aan het eind van dit blok wordt de “de pitch van de dag” verkozen   

Netwerkborrel 
Bij- en napraten onder het genot van een hapje en een drankje

Deloitte-1

 

Ideo logo

 

Magnus

 

Rizing_Color-Positive_RGB

 

 

Newitera-1

 

 

kuoDRPAO_400x400