<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1648852&amp;fmt=gif">

Op 10 april kondigde SAP haar nieuwe licentiemodel aan voor indirect gebruik. De aankondiging van het nieuwe model volgde op vele gesprekken tussen SAP en SUGEN (SAP User Group Executive Network), waarin de VNSG een belangrijke rol speelt. SUGEN was hierover positief gestemd. Het nieuwe model zou het eenvoudiger en transparanter maken voor nieuwe ERP-klanten om te betalen voor indirect gebruik van SAP-licenties.

Hoe staat het er nu voor?

Vijf maanden na de aankondiging van het nieuwe licentiemodel hebben we de leden van de SAP-gebruikersverenigingen wereldwijd gevraagd naar hun mening, middels een enquête. Hieruit blijkt dat indirect gebruik nog steeds een prominente plek inneemt in de gedachten van SAP-gebruikers. Bijna twee derde (65%) maakt zich zorgen of zij wel compliant is op het gebied van indirect gebruik.

Resultaten

De enquête is uitgevoerd onder 357 organisaties die SAP gebruiken, verspreid over 18 user groups wereldwijd. Benieuwd naar alle resultaten van de ‘SUGEN Indirect Access Member Survey’? Vul het formulier in en download het rapport.

Whitepaper-1

 

Rapport

downloaden